Jdi na obsah Jdi na menu

INFORMACE K PLATBĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

12. 8. 2013

Základní škola Beroun, Wagnerovo nám. 458
 

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz školní družiny je vybírán školou, vždy do 10. dne daného měsíce (za září do 10.9., za říjen do 10.10.,....).


Výše příspěvku je:            

ranní družina  (6:30 - 7:45 )                    100,- Kč /měsíc
odpolední družina (11:40 - 17:00 )          150,-Kč / měsíc
ranní i odpolední družina                         220,-Kč / měsíc


Možnosti platby:

a)  na účet:

číslo účtu                           51 4870440227 / 0100
 

variabilní symbol  je    RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE PŘED LOMÍTKEM

!!!! DO POZNÁMKY UVEĎTE TŘÍDU, DO KTERÉ VAŠE DÍTĚ CHODÍ !!!!

b) v hotovosti

v sekretariátu školy, po-čt - 7:30-15:30, pá -7:30 -13:00 
 

Způsob platby:

1. měsíční                             (R -100,- / O -150,- / CD - 220,-)                  
2. pololetí:  září – prosinec   (R - 400,- / O -600,- / CD - 880,-)
                   leden – červen   (R - 600,- / O -900,- / CD -1320,-)  

R = ranní družina
O =  odpolední družina
CD = celodenní družina                           

 

PŘÍPADNÉ ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE ŠD A JAKÉKOLIV ZMĚNY JE NUTNÉ PROVÉST PÍSEMNOU FORMOU. FORMULÁŘ ZAŠLU EMAILEM NA VYŽÁDÁNÍ.

Řád školní družiny a Pokyny pro přijetí dítěte do školní družiny je k nahlédnutí u vychovatelek nebo na stránkách školy. Doporučujeme seznámit se s oběma základními dokumenty ŠD.