Jdi na obsah Jdi na menu

POKYNY PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

12. 8. 2013

 

1.   Provoz ŠD začíná ráno od 6:30  do 7:45  a odpoledne po  skončení vyučování do 17:00. 

2.  Měsíční příspěvek činí:     

    ranní družina (6:30 – 7:45)                                         100,- Kč / měsíc
    odpolední družina (11:40 – 17:00)                              150,-Kč / měsíc
    ranní i odpolední družina                                            220,-Kč / měsíc


    a) hotově v sekretariátu školy
    
b) převodem na účet školy

   Příspěvek bude zaplacen vždy do 10. dne daného měsíce (za září do 10.9., za  říjen do 10.10. .....)  

3.  Ze ŠD je dítě možné uvolnit na základě písemné omluvenky v době do 13:30 nebo od 15:00. 
     V čase od 13:30 – 15:00 není možné děti vyzvedávat z důvodu narušení zaměstnání dětí, především vycházky. 
     Omluvenka musí obsahovat jméno a přijmení dítěte, datum, čas odchodu a podpis rodičů.       
 

4. Veškeré připomínky týkající se ŠD řeší rodiče s vychovatelkami.

5.  Změnu bydliště, zaměstnání, telefonu a zdravotní pojišťovny je nutno nahlásit  vychovatelce.

6. Děti se stravují společně s vychovatelkami.

7. Do ŠD děti přinesou:

       a)    vyplněnou přihlášku do školní družiny
 b)   podepsanou plátěnou tašku na převlečení
 c)   podepsané věci a obuv na vycházku
 d)   papírové kapesníky, toaletní papír a tekuté mýdlo
 e)   podepsaný ručník

 

V Berouně 1.9.2018                            vedoucí vychovatelka Andrea Šimůnková