Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKYNY PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

12. 8. 2013

 

 POKYNY

 

pro přijetí dítěte do školní družiny
 

1.   Provoz ŠD začíná ráno od 6:30 hod. do 7:45 hod. a odpoledne po  skončení
    
vyučování do 17:00 hod. 

 

2.  Měsíční příspěvek činí:     

    ranní družina (6:30 hod. – 7:45 hod.)                           100,- Kč / měsíc
     odpolední družina (11:40  hod.– 17:00 hod.)                  150,-Kč / měsíc
    ranní i odpolední družina                                              220,-Kč / měsíc


    a) hotově v sekretariátu školy
  
b) převodem na účet školy

   a bude zaplacen vždy do 10. dne daného měsíce (za září do 10.9., za  říjen do
   10.10. .....)  

3.  Ze ŠD je dítě možné uvolnit na základě písemné omluvenky v době do 13:30 
    
hod.   nebo od 15:00 hod. V čase od 13:30 hod. – 15:00 hod. není možné děti
    
vyzvedávat z důvodu narušení zaměstnání dětí, především vycházky. 
      Omluvenka musí obsahovat jméno a přijmení dítěte, datum, čas odchodu a 
     podpis rodičů.       
 

 

 

4. Veškeré připomínky týkající se ŠD řeší rodiče s vychovatelkami.

 

5.  Změnu bydliště, zaměstnání, telefonu a zdravotní pojišťovny je nutno nahlásit
    
vychovatelce.

6. Děti se stravují společně s vychovatelkami.

7. Do ŠD děti přinesou:

 

       a)    vyplněnou přihlášku do školní družiny
 b)   podepsanou plátěnou tašku na převlečení
 c)   podepsané věci a obuv na vycházku
 d)   papírové kapesníky, toaletní papír a tekuté mýdlo
 e)    podepsaný ručník
 f)    podepsaný polštářek na odpočinkové činnosti

 

 

 

V Berouně 1.9.2017                            vedoucí vychovatelka Andrea Šimůnková